रत्ननगर १ देखी ७ सम्मको हाल सम्म मतगणना हुँदा यस्तो छ् मत परीणाम

0
155

रत्ननगर,बैशाख ३- रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्वर १ देखी ७ सम्मको हाल सम्म मतगणना हुँदा यस अनुसारको मत प्राप्त भएको छ ।

नगर प्रमुख तर्फ :

नेकपा एमाले तर्फ :

वडा नं १ ५९१

वडा नं २ ६८५

वडा नं ३ ६२३

वडा नं ४ ५५३

वडा नं ५ ९९९

वडा नं ६ ५८५

वडा नं ७ ७५०

जम्मा ४७८६

नेपाली कांग्रेस तर्फ :

वडा नं १ १२८८

वडा नं २ ९८९

वडा नं ३ ११२४

वडा नं ४ १००३

वडा नं ५ १०७८

वडा नं ६ १०६९

वडा नं ७ ५९६(आंशिक)

जम्मा ७१४७

नगर उप प्रमुख तर्फ :

नेकपा एमाले तर्फ :

वडा नं १ ६४८

वडा नं २ ६५३

वडा नं ३ ६७६

वडा नं ४ ५४८

वडा नं ५ ९८७

वडा नं ६ ५२५

वडा नं ७ ७४७(आंशिक)

जम्मा ४७८४

एकीकृत समाजवादी तर्फ :

वडा नं १ ७३९

वडा नं २ ७२३

वडा नं ३ ८४३

वडा नं ४ ५६४

वडा नं ५ ७५९

वडा नं ६ ७८८

वडा नं ७ ३२२(आंशिक)

जम्मा ४७३८